Družini prijazno podjetje

Zdravstveni dom je pridobil polni certifikat "Družini prijazno podjetje".

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je v mesecu decembru 2018 pridobil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in se tako pridružil številnim slovenskim podjetjem, ki se zavedajo pomena usklajenega poklicnega in družinskega življenja zaposlenih in izboljšanja upravljanja delovnih procesov.

S pridobitvijo osnovnega certifikata smo se do junija 2018 zavezali, da bomo vpeljali dodatnih 12 ukrepov iz področju organizacije dela, delovnega časa, informiranja in komuniciranja, veščin vodenja, delovnih mest ter storitev za družino,  ki predstavljajo obvezo za družbeno odgovorno ravnanje v prihodnje in hkrati priznanje za naše dosedanje delo in ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni, do decembra 2018 pa smo dodali še 4 nove ukrepe: 


1. Fleksibilni delovni čas 

2. Otroški časovni bonus  

3. Odsotnost brez nadomestila zaradi izrednih družinskih razlogov

4. Nadomeščanje

5. Komuniciranje z zaposlenimi

6. Komuniciranje z zunanjo javnostjo

7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

8. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

9. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih

10. Vključitev  tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

11. Korporativno prostovoljstvo

12. Psihološko svetovanje in pomoč

13. Organizacija dežurstva

14. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

15. Dan odprtih vrat

16. Obdaritev otrok zaposlenih zaposlenih

 

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje