Laboratorij

Laboratorij

Predstavitev laboratorija

Diagnostični laboratorij je organiziran kot samostojna enota v okviru dejavnosti ZD Šmarje pri Jelšah in ima tri podenote še na lokacijah zdravstvenih postaj Rogaška Slatina, Podčetrtek in Kozje.

V laboratoriju preiskujemo vzorce biološkega materiala (serum, plazma, polna kri, urin, blato, brisi) z namenom pridobitve podatkov za postavitev diagnoze in spremljanja zdravljenja, preprečevanja bolezni ter oceno zdravstvenega stanja preiskovancev.

Naročniki naših storitev so zdravniki iz ambulant ZD Šmarje in vseh pripadajočih zdravstvenih postaj, zdravniki zasebniki, pa tudi pacienti-samoplačniki.

V laboratoriju so zaposleni trije laboratorijski tehniki, ter po en inženir laboratorijske biomedicine in strokovni sodelavec v laboratorijski medicini, strokovno pa ga vodi specialist medicinske biokemije s pridobljeno licenco evropskega specialista laboratorijske medicine EuSpLM.

V mesecu oktobru 2016 je laboratorij na podlagi presoje Ministrstva za zdravje RS pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije za dobo 5 let.

 

Dejavnost

Laboratorij je opremljen s sodobno opremo, ki omogoča izvajanje osnovnih laboratorijskih preiskav (hematoloških, koagulacijskih, urinskih, biokemijskih in imunokemijskih) skladno z zahtevami stroke in dobro laboratorijsko prakso ter v skladu s strokovnimi in tehničnimi zahtevami opredeljenimi s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL RS 64/01 in 1/16). S pomočjo informacijskih sistemov LabIS in Promedica je omogočen elektronski prenos podatkov med laboratorijem in naročniki, ki nam omogoča tudi brezpapirno poslovanje.

 

Med osnovne dejavnosti laboratorija sodijo:

 • sprejem in priprava preiskovancev,

 • odvzem in sprejem bioloških vzorcev,

 • priprava vzorcev za analizo (centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in pošiljanje v druge laboratorije),

 • izvajanje osnovnih laboratorijskih preiskav (hematoloških, koagulacijskih, biokemijskih, imunokemijskih, urinskih),

 • izvajanje obremenitvenih testiranj in presejalnih testov,

 • nadzor nad izvajanjem laboratorijskih preiskav ob preiskovancu.

 

Seznam preiskav

Seznam preiskav, ki se izvajajo v Diagnostičnem laboratoriju je priloga, ki jo najdete tukaj.

 

Kontaktni podatki in delovni čas laboratorija

Diagnostični laboratorij izvaja analize med delavniki, od ponedeljka do petka.

 

ZD Šmarje pri Jelšah

Delovni čas: 6.30 – 14.30

Ordinacijski čas: 7.00 – 13.30

Odvzem biološkega materiala :

7.00 – 9.00

(urinokultura, obremenitveni testi– OGTT in LTT, PČ za antikoagulantno

ambulanto, preiskave, za katere je potreben transport v druge laboratorije)

7.00 – 11.00 biokemične preiskave

7.00 – 13.30 vse nujne preiskave

Telefon: (03) 818 37 41


M
alica: 11.00 - 11.30

 

ZP Rogaška Slatina

Delovni čas: 6.30 – 14.30

Ordinacijski čas: 7.00 – 13.30

Odvzem biološkega materiala :

7.00 – 9.00

(urinokultura, obremenitveni testi– OGTT in LTT, PČ za antikoagulantno

ambulanto, preiskave, za katere je potreben transport v druge laboratorije)

7.00 – 13.30 vse nujne preiskave

Telefon: (03) 818 37 88

 

ZP Kozje in ZP Podčetrtek

Laboratorija izvajata preiskave ob pacientu v terminu ordinacijskega časa ambulant v zdravstvenih postajah.

 

Navodila za preiskovance

 1. Odvzem urina

 2. Odvzem pediatričnih vzorcev urina

 3. Odvzem urina za mikrobiološke preiskave

 4. Odvzem blata za okultno krvavitev

 5. Odvzem blata za parazite

 6. Odvzem perianalnega odtisa

 7. Zbiranje 24-urnega urina

 

Zagotavljanje kakovosti

Ključna usmeritev laboratorija je kakovosten in pravočasno opravljen laboratorijski izvid. Za doseganje kvalitetnih rezultatov laboratorijskih preiskav imamo vzpostavljen celovit sistem zagotavljanja kakovosti, ki pokriva vsa področja laboratorijske dejavnosti (predanalitsko, analitsko in postanalitsko). Vsi procesi in postopki so sledljivi in dokumentirani. Redno izvajamo postopke notranje ocene kakovosti, pri zunanji oceni pa sodelujemo v različnih shemah (SNEQAS, RIQAS), na osnovi katerih imamo pridobljene certifikate kakovosti.

 

Navodila za samoplačnike

V laboratorijih ZD Šmarje in Rogaška opravljamo laboratorijske preiskave tudi za samoplačnike. Pred posegom jih seznanimo z vrsto medicinskega posega, načinom izvedbe in možnimi tveganji ter svetujemo v zvezi s preiskavami.

Pred odvzemom biološkega materiala samoplačniki podpišejo izjavo, da se prostovoljno odločajo za plačljivo zdravstveno storitev - laboratorijske preiskave in da so seznanjeni s pogoji, ceno in načinom plačila storitev.

Izvid lahko samoplačniki dvignejo osebno ali pa jim ga pošljemo po pošti.

 

Cenik samoplačniških laboratorijskih preiskav


Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Vizija zavoda


Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje