Zdravstveno varstvo na prireditvah

Zdravstveno varstvo na prireditvah

Varna izvedba prireditev je cilj tako organizatorja, kot služb, ki se vključujejo v izvedbo prireditve. 14.11.2015 pričel veljati nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči  ( link: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123617), ki ureja tudi področje zdravstvenega varstva na prireditvah.

 

Naš cilj ob načrtovanju in izvajanju zdravstvenega varstva je:

  • zagotovitev ustrezne zdravstvene oskrbe vsem udeležencem prireditve
  • maksimalno zmanjšanje obremenitev redne službe nujne medicinske pomoči zaradi prireditve
  • izvajanje začetnih ukrepov v primeru velike nesreče

 

Kako organizirati zdravstveno varstvo na prireditvi?

 

Prireditve glede na zdravstveno tveganje uvrstimo na več različnih skupin.

 

Za zdravstveno nezahtevne prireditve, kjer na prireditvenem prostoru prisotnost zdravstvene ekipe ni potrebna, obveščanje Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah ni potrebno. V tem primeru se obrnite na upravno enoto vsaj 15 dni pred prireditvijo.

 

Za vse ostale prireditve vas bodo iz upravne enote preusmerili v ZD Šmarje pri Jelšah. Po pravilniku o službi nujne medicinske pomoči je zdravstveni dom o prireditvi potrebno obvestiti vsaj 15 dni pred prireditvijo!

 

V tem primeru je potrebno v celoti izpolniti obrazec Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi, ki se nahaja tukaj in ga poslati:

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Nujna medicinska pomoč

Celjska cesta 16

3240 Šmarje pri Jelšah.

 

Glede na posredovane podatke in izkušnje iz preteklih let bo odgovorna oseba v ZD Šmarje pri Jelšah opravila oceno zdravstvene ogroženosti na prireditvi, določila tip prireditve in zahtevano stopnjo zdravstvenega varstva. Na podlagi tega mora organizator na prireditvi zagotoviti ustrezno ekipo.

 

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe