Zdravstveno varstvo na prireditvah

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je izdalo Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) - v nadaljevanju Pravilnik o NMP, ki je začel veljati dne 14. 11. 2015. Pravilnik o NMP v VII. poglavju ureja tudi področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah.
Pravilnik o NMP je dostopen na spletni strani: https://www.uradni-list.si/1/content?id=123617
Po določbah 24. člena Pravilnika o NMP se zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva.

a) Vrste prireditev

Organizator prireditve je dolžan oceniti kakšno vrsto prireditve organizira. Na področju delovanja ZD Šmarje pri Jelšah oceno zdravstvenega varstva organizatorji naredijo v sodelovanju z Upravno enoto Šmarje pri Jelšah na način, da ji pravočasno posredujejo svojo vlogo iz priloge 15 Pravilnika o NMP (dostopno na: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-OB~P015-0000.PDF).
V Pravilniku o NMP je določenih 11 vrst prireditev, ki so odvisne od števila udeležencev, zdravstvenih in drugih tveganj (od nezahtevne prireditve tipa A do tvegane prireditve tipa B).
Kriteriji za razvrstitev prireditev in zdravstvenega varstva, ki ga je na posamezni prireditvi potrebno zagotoviti so določni v prilogi 16, Pravilnika o NMP (dostopno na: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-081-00009-OB~P016-0000.PDF).
Obveščanje zdravstvenega doma o nezahtevni prireditvi tipa A in B ni potrebno.

b) Izvajalci zdravstvenega varstva

Pravilnik o NMP podrobneje določa tudi kdo so lahko izvajalci zdravstvenega varstva na prireditvi in katere osebe lahko izvajajo zdravstveno varstvo na prireditvi oz. zahtevano usposobljenost le teh.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah zagotavlja in organizira zdravstveno varstvo skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči in Pravilnikom o izvajanju zdravstvenega varstva na prireditvah ZD Šmarje pri Jelšah.


c) Postopek pridobivanja ocene zdravstvenega tveganja na prireditvi

Organizator se vedno najprej s svojo vlogo obrne na Upravno enoto Šmarje pri Jelšah. V kolikor se UE odloči, da je za konkretno prireditev potrebno zagotoviti ekipo NMP, UE organizatorja usmeri v ZD Šmarje pri Jelšah, kjer organizator za dokončno oceno zdravstvenega tveganja izpolni prilogo »Presoja zdravstvene ogroženosti na prireditvi«, ki je povzeta po prilogi 15 omenjenega pravilnika ter razširjena z relevantnimi podatki.
Navedeni obrazec je potrebno izpolniti v celoti ter ga poslati vsaj 15 dni pred izvedbo prireditve na naslov:

* Preko e-pošte: info@zd-smarje.si
* Po navadni pošti na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cest 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

Na osnovi prejetega obrazca bo služba opredelila stopnjo zdravstvenega tveganja ter zdravstvenega varstva, ki ga je na prireditvi glede na tveganje potrebno zagotoviti. Dokončna presoja tveganja na prireditvi in ustreznosti zdravstvenega varstva je namreč v pristojnosti upravnih organov in izvajalca službe NMP na območju, kjer bo prireditev organizirana.
Pravilnik o NMP določa, da mora organizator srednje zahtevne, zahtevne, zelo zahtevne in tvegane prireditve najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi obvestiti najbližjega izvajalca službe NMP (24. člen) in priložiti načrt za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi (25. člen). Odgovorna oseba izvajalca službe NMP na območju prireditve načrt potrdi. V kolikor organizator obvestila v ZD Šmarje ne pošlje vsaj 15 dni pred pričetkom prireditve, potrditve načrta in s tem dovoljenja za izvajanje prireditve s strani ZD Šmarje pri Jelšah ne dobi.

d) Cenik

Izdajanje ocene zdravstvenega tveganja na prireditvi s strani ZD Šmarje pri Jelšah je plačljivo po ceniku (dosegljivo na: link). V kolikor organizator za izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi izbere ekipo ZD Šmarje pri Jelšah, se cena ocene zdravstvenega tveganja na prireditvi odbije od cene stroškov za kritje zdravstvenega varstva na prireditvi.
V primeru dogodkov na prireditvi, ki narekujejo večji obseg izvajanja zdravstvenega varstva kot ga opredeljuje dogovor med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva na prireditvi, po Pravilniku stroške dodatne obremenitve službe NMP krije organizator prireditve (po ceniku ZD Šmarje pri Jelšah za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah). Enako velja, če sta zaradi prireditve dodatno obremenjena izvajalec službe NMP (ZD Šmarje pri Jelšah) in dispečerska služba zdravstva.
V primeru potrebe po posredovanju ekipe NMP na prireditvi, kjer ustrezno zdravstveno varstvo ni bilo zagotovljeno zaradi navajanja lažnih podatkov glede števila udeležencev, starostne strukture, točenja alkohola ali drugih podatkov, ki so pomembni za odločitev o tveganosti prireditve, si Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah v skladu s Pravilnikom pridržuje pravico obračuna intervencije po ceniku ZD Šmarje pri Jelšah za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah.
V primeru podaljšanja prireditve se stroški najema ekipe obračunajo skladno s cenikom.
V primeru potrebe po ekipi na prireditvi, kjer je bila ekipa NMP sicer prisotna, ampak s strani organizatorja odslovljena pred zaključkom prireditve, se intervencija obračuna po veljavnem ceniku ZD Šmarje pri Jelšah.
Cenik ZD Šmarje pri Jelšah za zagotavljanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Trajanje prireditve

3 ali manj ur

3 do 8 ur

8 do 12 ur

12 ali več ur

Praznik

ura zdravnika*

60,0 eur

50,0 eur

40,0 eur

35,0 eur

65,0 eur

ura reševalca*

26,4 eur

22,0 eur

17,6 eur

15,4 eur

28,6 eur

Prevožen km

1,52 eur

1,52 eur

1,52 eur

1,52 eur

1,52 eur

Startnina

23,0 eur

23,0 eur

23,0 eur

23,0 eur

23,0 eur

Materialni stroški

15% stroška dela

15% stroška dela

15% stroška dela

15% stroška dela

15% stroška dela

Ocena zdravstvenega tveganja**

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

25 EUR

*Zaračuna se dodatno 1 ura na osebo za transport na in iz prireditve, ter za pripravo vozila in opreme
**V kolikor organizator za izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi izbere ekipo ZD Šmarje pri Jelšah, se cena ocene zdravstvenega tveganja na prireditvi odbije od cene stroškov za kritje zdravstvenega varstva na prireditvi
Cenik velja od: 16.11.2009

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Vizija zavoda


Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje