Javna naročila

Javna naročila

Arhiv javnih naročil

Javna naročila 2018

- Javno naročilo gradenj: Prenova in reorganizacija prostorov v prvem nadstropju ZD Šmarje pri Jelšah, obj. na Portalu št.: JN002517/2018 z dne 13.04.2018. Rok za oddajo ponudb: 23.04.2018 do 10.00 ure.

Status: Razpis je zaključen.


Javna naročila 2019

- Razpis za dobavo reševalnega vozila je objavljeno na portalu pod št.: JN001164/2019-B01. kjer je na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija.

Status: Razpis je zaključen.- Razpis DOBAVA OSEBNEGA VOZILA 4X4 je objavljen na portalu pod št.: JN004506/2019-W01, kjer je na voljo tudi vsa razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo ponudb: 10.07.2019 do 10.00 ure
Status: Razpis je zaključen.


- Razpis Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je objavljen na portalu pod št.: JN007862/2019-W01, kjer je na voljo razpisna dokumentacija. 

Rok za oddajo ponudb: 25.11.2019 do 10.00 ure
Status: Sprejem ponudb.

V Razpisni dokumentaciji, objavljeni dne 12.11.2019, se v poglavju 8. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti, podtočka 8.4. Pogoji za sodelovanje, pri podpodtočki 8.4.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, v tabeli doda nova zaporedna številka 3., ki se glasi:

"Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe sedež ali podružnico (poslovno enoto, poslovalnico, filialo...) na območju mestne občine Celje, pri čemer mora razpolagati z zadostno kadrovsko zmogljivostjo usposobljenih delavcev na tem območju, in sicer z najmanj dvema osebama, od katerih ima vsaka vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja cenitev škod. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila o izpolnjevanju kadrovske sposobnosti (potrdilo o zaposlitvi, pogodba, referenčna potrdila,...). "

Navedene dopolnitve naročnik ne bo popravljal oziroma dodajal v originalni Razpisni dokumentaciji, ki je bila objavljena dne 12.11.2019, zato naj ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo te dodatne navedbe oziroma ta dodaten pogoj za sodelovanje.

Povezava do popravka: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=332347.- Razpis DOBAVA OSEBNEGA VOZILA 4X4 ZA POTREBE NENUJNIH REŠEVALNIH IN SANITETNIH PREVOZOV je objavljen na portalu pod št.: JN008048/2019-W01, kjer je na voljo razpisna dokumentacija.

Rok za oddajo ponudb: 29.11 .2019 do 12.00 ure
Status: Sprejem ponudb.
Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje