Patronažna služba

Patronažna služba

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Zdravstvena nega v patronažnem varstvu je integralni del primarne zdravstvene nege in s tem primarnega zdravstvenega varstva. Izvaja se na pacientovem domu in v lokalni skupnosti.

 

Smo polivalentna služba. To pomeni, da izvajamo vse dejavnosti patronažnega varstva – klasično polivalentno patronažo, babiško zdravstveno nego in zdravstveno nego bolnika na domu. Vse naloge izvaja ena patronažna medicinska sestra, na svojem terenskem območju.

 

Patronažne medicinske sestre obiskujemo rizične skupine prebivalcev, pri katerih izvajamo tako preventivno dejavnost kot zdravstveno nego na domu.

 

V zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah izvajamo patronažno varstvo in zdravstveno nego na domu na 5 lokacijah za področje občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.

 

PREVENTIVNI PATRONAŽNI OBISKI so namenjeni posebnim kategorijam zavarovancev in jih v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja in ostalih predpisov izvajamo pri:

  • Nosečnicah, otročnicah in novorojenčkih
  • Otrocih v 2. in 3. letu starosti
  • Pri slepih in slabovidnih z motnjami v razvoju, ki se ne šolajo in bivajo v domačem okolju, starosti od 7. – 25. let
  • Starejših od 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi
  • Kronično bolnih osebah in težkih invalidih
  • Neodzivnikih v nacionalne programe DORA, ZORA in SVIT, ki se večkrat ne odzovejo vabilu

 

OBISKI ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU pa so namenjeni tistim osebam, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo priti v ambulanto ter v primerih, ko se s tem lahko nadomesti bolnišnično zdravljenje. Obiski zajemajo vse storitve, ki jih v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravnik naroči z delovnim nalogom. Izvajamo medicinsko tehnične posege (prevezi, aplikacija zdravil, itd…) in zdravstveno vzgojno dejavnost.

 

KDAJ POKLICATI PATRONAŽNO MEDICINSKO SESTRO

  1. Nosečnice – Vsem nosečnicam v zadnjem trimesečju pripada obisk patronažne medicinske sestre. Zaradi varovanja osebnih podatkov, nimamo dostopa do seznama le-teh. Če želite obisk na domu, Vas vabimo, da nas pokličete in se dogovorimo za termin obiska.
  2. Ob odpustu novorojenčka in otročnice iz porodnišnice – starši naj takoj po odpustu osebno prinesejo dokumentacijo v najbližjo zdravstveno postajo ali pokličejo po telefonu na centralo ZD in pustijo podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko in povedo datum odpusta). Novorojenčka in otročnico praviloma obiščemo v 24 urah po odpustu.
  3. Osebe iz rizične skupine prebivalstva ali njihovi bližnji – ko imate pred sabo za vas nerešljiv zdravstveno socialni problem. Vedno bomo poskušali problematiko reševati na strokoven način in v sodelovanju z ustreznimi institucijami.
  4. V primeru spremenjenih potreb po zdravstveni negi – Zdravstveno nego bolnika na domu z delovnim nalogom naroči izbrani osebni zdravnik (ali nadomestni). Izvajamo različne medicinsko tehnične postopke in posege (prevezi, aplikacija zdravil, zdravstveno vzgojno delo…). Pogostost obiskov z dogovorom določita izbrani zdravnik in patronažna medicinska sestra.

Delovni čas oddelkov in služb
ZP Šmarje pri Jelšah

Patronaža ZD Šmarje pri Jelšah

Dejavnost: Patronažna služba
Medicinska sestra: Maja Leskovšek, dms, Štefica Peček, dms, Marijana Skale, dms,, Jovana Jošić, dms, Natalija Siuka, dms.
Lokacija: ZP Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: .
E-naslov za naročanje: patronaza@zd-smarje.si
Dopoldan: .
Popoldan: .

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 7.00 - 14.30 -
TOREK 7.00 - 14.30 -
SREDA 7.00 - 14.30 -
ČETRTEK 7.00 - 14.30 -
PETEK 7.00 - 14.30 -
Malica: dop. ., pop. .
ZP Kozje

Patronaža ZD Šmarje pri Jelšah

Dejavnost: Patronažna služba
Medicinska sestra: Martina Ulčnik Kukolja, dms Darja Grejan, zdr. teh.
Lokacija: ZP Kozje, Kozje 150, 3260 Kozje

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: (03) 8002 623
E-naslov za naročanje: patronaza.kozje@zd-smarje.si
Dopoldan: .
Popoldan: .

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 7.00 - 14.30 -
TOREK 7.00 - 14.30 -
SREDA 7.00 - 14.30 -
ČETRTEK 7.00 - 14.30 -
PETEK 7.00 - 14.30 -
Malica: dop. ., pop. .
ZP Bistrica ob Sotli

Patronaža ZD Šmarje pri Jelšah

Dejavnost: Patronažna služba
Medicinska sestra: Valerija Verbošek, dms
Lokacija: ZP Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 7d, 3256 Bistrica ob Sotli

Obvestila:

Obvestilo ambulante: Pisarna je v ZP Kozje

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: (031) 849 108
E-naslov za naročanje: valerija.verbosek@zd-smarje.si
Dopoldan: .
Popoldan: .

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 7.00 - 14.30 -
TOREK 7.00 - 14.30 -
SREDA 7.00 - 14.30 -
ČETRTEK 7.00 - 14.30 -
PETEK 7.00 - 14.30 -
Malica: dop. ., pop. .
ZP Podčetrtek

Patronaža ZD Šmarje pri Jelšah

Dejavnost: Patronažna služba
Medicinska sestra: Tanja Rancinger, dipl. babica
Lokacija: ZP Podčetrtek, Trška cesta 67, 3254 Podčetrtek

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: (03) 818 36 92
E-naslov za naročanje: tanja.rancinger@zd-smarje.si
Dopoldan: .
Popoldan: .

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 7.00 - 14.30 -
TOREK 7.00 - 14.30 -
SREDA 7.00 - 14.30 -
ČETRTEK 7.00 - 14.30 -
PETEK 7.00 - 14.30 -
Malica: dop. ., pop. .
ZP Rogatec

Patronaža ZD Šmarje pri Jelšah

Dejavnost: Patronažna služba
Medicinska sestra: Zlata Polajžer, sms
Lokacija: ZP Rogatec, Steklarska ulica 12, 3252 Rogatec

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: (03) 812 16 44
E-naslov za naročanje: zlata.polajzer@zd-smarje.si
Dopoldan: .
Popoldan: .

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 7.00 - 14.30 -
TOREK 7.00 - 14.30 -
SREDA 7.00 - 14.30 -
ČETRTEK 7.00 - 14.30 -
PETEK 7.00 - 14.30 -
Malica: dop. ., pop. .
ZP Rogaška Slatina

Patronaža ZD Šmarje pri Jelšah

Dejavnost: Patronažna služba
Medicinska sestra: Judita Krumpak, dms Terezija Koritnik, dms Marija Šindar, dms, Irena Rihter, dms nadomešča Anja Šket, dms
Lokacija: ZP Rogaška Slatina, Celjska cesta 10, 3250 Rogaška Slatina

Naročanje:

Telefonska številka za naročanje: (03) 818 37 84
E-naslov za naročanje: patronaza.rogaska@zd-smarje.si
Dopoldan: .
Popoldan: .

Urnik:

  DOPOLDAN POPOLDAN
PONEDELJEK 7.00 - 14.30 -
TOREK 7.00 - 14.30 -
SREDA 7.00 - 14.30 -
ČETRTEK 7.00 - 14.30 -
PETEK 7.00 - 14.30 -
Malica: dop. ., pop. .

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Vizija zavoda


Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje