Zobozdravstvena vzgoja

Zobozdravstvena vzgoja

Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k višji kakovosti življenja. Ohranjanje zdravja zob in ustne votline je tesno povezano z ustno higieno. Najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje nastanka kariesa (ena izmed najpogostejših bolezni v ustni votlini) in tudi vnetnih procesov v obzobnih tkivih, je vsakodnevno umivanje zob s primernimi pripomočki in zobno pasto. Navade umivanja zob, ki jih pridobimo v času otroštva, lažje ohranimo skozi življenje.

 

Zato so prikaz in učenje o pomenu umivanja zob, pravilne prehrane z vidika zagotavljanja ustnega zdravja in tudi drugi ukrepi najučinkovitejši, če z njimi pričnemo preden otroci pridobijo slabe navade. Tako naj bi bila v otroštvu ključna dosledna skrb za ustno zdravje, ki jo starši izvajajo do desetega leta starosti otrok. Poleg domačega okolja pa k skrbi za ustno zdravje lahko zelo pripomore tudi vrtčevsko in šolsko okolje. Saj so vzgojnoizobraževalne ustanove eno od pomembnejših podpornih okolij pri vzgoji za zdravje in promociji zdravja otrok in mladostnikov. Tudi v vrtcu in šoli se otroci učijo spretnosti in razvijajo zdrave navade. Seveda pa je za uspeh potrebno tesno sodelovanje s starši, ki otrokom pomagajo pri izvajanju ustne higiene, jih nadzirajo, jih pri skrbi za ustno zdravje tudi spodbujajo in jim s tem omogočajo da zdrave navade vzdržujejo tudi v domačem okolju.

 

Tradicija zobozdravstvene vzgoje je v Sloveniji prisotna že več desetletij. Uspešne aktivnosti preventivnih medicinskih sester skupaj s preventivnimi in kliničnimi aktivnostmi pedontologov in zobozdravnikov otroškega im mladinskega zobozdravstva so pomembno izboljšali stopnjo ustnega zdravja slovenskih otrok. Kljub dolgi tradiciji, pa se zobozdravstvena vzgoja v Sloveniji izvaja zelo različno, kar je z vidika preprečevanja in zmanjševanja neenakosti v zdravju nesprejemljivo. Usmeritve za izvajanje zobozdravstvene vzgoje in preventive v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni so nastale v sodelovanju s strokovnjaki javnega zdravja, dentalne medicine, specialisti otroškega in preventivnega zobozdravstva in izvajalci zobozdravstvene vzgoje in preventive. Namen usmeritev je poenotiti izvajanje zobozdravstvene vzgoje na nacionalni ravni, opredeliti osnovni program dejavnosti in združiti dobre prakse posameznih območij ter jih prenesti tudi v druga okolja v Sloveniji, ob tem pa izvajalcem omogočiti, da ohranijo učinkovite pristope in metode, ki so jih uporabljali do sedaj. Pričujoči dokument je živa stvar in ga je potrebno nadgrajevati skladno z novimi strokovnimi ugotovitvam, izkušnjami in kadrovskimi ter finančnimi zmožnostmi. Menimo, da bo poenotenje izvajanja zobozdravstvene vzgoje prispevalo k učinkovitejšemu upravljanju s kadri in sredstvi , posledično pa prispevalo k izboljšanju ustnega zdravja in zmanjšanju neenakosti v ustnem zdravju. V nadaljevanju predstavljamo osnovni program zobozdravstvene vzgoje in preventive za otroke in mladostnike kot del preventivnega programa na primarni ravni zdravstvenega varstva. Osnovni program obsega ključne vsebine in pristope, ki jih izvajalci uporabijo svojem delu, prvenstveno kot skupine oblike dela v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi ustanovami.

 

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Zdravstveno vzgojo za šolske otroke in dijake izvajamo ob sistematskih pregledih v naših zdravstvenih ustanovah. Tako so učenci in dijaki obdelani pri zobozdravniku ter s strani zobozdravstven zdravstvene vzgoje.

 

Cilj vzgoje za zdravje je poučiti otroke in mladostnike zdravega načina življenja, pozitivnega odnosa do zdravja in zavedanja, da je zdravje velika vrednota v življenju.

 

Otroke začnemo vzgajati zelo zgodaj, saj je zdravje vrednota, ki jo gojimo od otroštva naprej. Zato že otroke vključene v vrtce učimo ceniti svoje zdravje in tako med zobozdravstvene obiske vključujemo še zdravstveno vzgojne vsebine.

 

Dejavnosti zobozdravstvene vzgoje:

 

Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladine

  • Program za predšolske otroke
  • Program za osnovnošolce
  • Program za srednješolce

 

Zobozdravstvena preventiva

  • Tekmovanje za  čiste zobe
  • Zaščita zob z površinskimi premazi

 

Programi za starše

  • Predavanje v šoli za bodoče starše
  • Predavanje za starše  predšolskih otrok
  • Predavanje za starše šolskih otrok

 

Programi za vzgojitelje, pedagoške delavce in strokovne sodelavce

  • Predavanje za vzgojitelje, pedagoške delavce in strokovne sodelavce

 

Individualno svetovanje

  • Individualno svetovanje za predšolske otroke in njihove starše, šolarje, mladino in odrasle  ter  za otroke in odrasle  s posebnimi  potrebami

 

Za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo: 

Petra Pleterski,  dipl.med.sestra (petra.pleterski@zd-smarje.si)

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Vizija zavoda


Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje