Zdravstveno vzgojni center (ZV delavnice)

Zdravstveno vzgojni center, ZVC

ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Tel. 031-849-113 (Magda Sep)

 

 

V Zdravstveno vzgojnem centru Šmarje pri Jelšah, v okviru preventive srčno žilnih in drugih kroničnih bolezni izvajamo zdravstveno vzgojo za odrasle, ogrožene za razvoj srčno žilnih in drugih kroničnih bolezni. Ključno vlogo pri razvoju in napredovanju srčno žilnih bolezni imajo dejavniki nezdravega načina življenja; nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, tvegano pitje alkoholnih pijač, kajenje, stres…. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi z zdravim načinom življenja lahko preprečili 80% bolezni srca in žil. Z opuščanjem manj zdravih življenjskih navad močno zmanjšamo tveganje za razvoj kroničnih  bolezni in izboljšamo kvaliteto življenja.  

V ZVC ogrožene za SŽB napoti referenčna medicinska sestra ali osebni zdravnik.

Zdravstveno vzgojna svetovanja izvajamo v obliki skupinskih in individualnih svetovanja.

 

Predstavljamo ZV delavnice, ki jih, kot brezplačne, izvajamo v ZVC Šmarje pri Jelšah.

 

Zdrav življenjski slog, preventiva SŽB Udeležencem predstavimo pomen zdravega življenjskega sloga pri preprečevanju srčno žilnih bolezni. Seznanimo jih z možnostjo vključitve v različne zdravstveno- vzgojne delavnice.

 

Dejavniki tveganja Na srečanju predstavimo fiziološke dejavnike tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja; povišan krvni tlak, motnje v presnovi sladkorja ter motnje v presnovi maščob

 

Ali sem fit? Delavnica, kjer boste pod strokovnim vodstvom opravili preizkus za ugotavljanje telesne zmogljivosti. Strokovnjak vam na osnovi rezultatov testiranja svetuje ustrezno telesno dejavnost.

 

Zdrava prehrana V okviru petih srečanj v skupini in enem individualnem svetovanju boste pridobili znanja in veščine za postopno spreminjanje manj zdravih prehranskih navad in se naučili sestaviti zdrav jedilnik.

 

Delavnica hujšanja Delavnica vključuje 16 srečanj, ki so namenjena pridobivanju znanj za spreminjanje prehranskih in gibalnih navad ter 16 srečanj strokovno vodene telesne dejavnosti.

 

Telesna dejavnost v delavnici boste v 12 srečanjih pridobili oceno vaše telesne zmogljivosti, spoznali različne oblike telesne vadbe ter pridobili znanja in veščine za ustrezno in varno izvajanje različnih vrst telesne dejavnosti.

 

Da, opuščam kajenje Namen šestih srečanj je spoznati različne tehnike in načine opuščanja kajenja ter razviti ustrezno lastno strategijo za opustitev kajenja.

 

Individualna pomoč pri opuščanju kajenja Ob pogovoru in podpori svetovalca udeleženec razvije ustrezen načrt za opustitev kajenja.

 

Pripravila: Magda Sep, dipl. med. sr., spec. klin. dietetike

 

 

Psiho-edukativne delavnice za odrasle

 

Svetovna zdravstvena organizacija je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost.« 

Duševne motnje spadajo med deset poglavitnih vzrokov oviranosti v vsakdanjem življenju, s hudimi družbenimi in gospodarskimi posledicami za posameznike, družine in skupnosti.

 

Posameznik ima tekom svojega življenja lahko težave na enem ali več področjih duševnega zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne motnje, tesnobnost in depresija.  (vir: NIJZ)

 

Z namenom krepitve duševnega zdravja se v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah izvajajo naslednje psiho-edukativne delavnice, ki predstavljajo pomemben vir pomoči in podpore posameznikom:

 

 1. Tehnike sproščanja
 • Spoznali boste osnovne značilnosti sproščanja.
 • Preizkusili boste tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega dogodka).
 • Dobili boste navodila za izvajanje doma.

 

Delavnica je namenjena vsem odraslim, ki se želite naučiti sproščanja kot pomoči pri spoprijemanju s stresom. Za vključitev v delavnico ni potrebna napotitev iz referenčne ambulante ali izbranega zdravnika.

Obsega 1 srečanje, ki traja 90 minut.

 

 

 1. Podpora pri spoprijemanju s stresom
 • Spoznali boste osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja.
 • Naučili se boste veščin, s katerimi si boste lahko pomagali sami in izboljšali svoje počutje.
 • Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

 

Delavnica je namenjena vsem odraslim, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju. Za vključitev v delavnico ni potrebna napotitev iz referenčne ambulante ali izbranega zdravnika.

Obsega 4 tedenska srečanja, vsako traja 90 minut. V skupini je okoli 8 udeležencev.

 

 

 1. Podpora pri spoprijemanju z depresijo
 • Spoznali boste osnovne značilnosti depresije, vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja.
 • Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje.
 • Z drugimi boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

 

Delavnica je namenjena vsem posameznikom, ki jih obremenjujejo simptomi depresije (ni nujno, da imajo postavljeno diagnozo depresije), in njihovim svojcem.

Obsega 4 tedenska srečanja, vsako traja 90 minut. V skupini je okoli 8 udeležencev. Vsak udeleženec ima tekom delavnice tudi možnost 15-minutnega individualnega razgovora z izvajalcem delavnice. Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali psihiater.

 

 

 1. Podpora pri spoprijemanju z anksioznostjo
 • Spoznali boste osnovne značilnosti anksioznih motenj, vzroke zanje ter potek in načine zdravljenja.
 • Naučili se boste, kako si lahko pomagate sami in izboljšate svoje počutje.
 • Z drugimi v skupini boste lahko izmenjali svoje izkušnje in se medsebojno podpirali.

 

Delavnica je namenjena vsem posameznikom, ki imajo diagnosticirane anksiozne motnje in tistim, ki jih (izrazita) tesnoba ovira pri vsakodnevnem življenju (tudi če nima diagnoze), in njihovim svojcem.

Obsega 4 tedenska srečanja, vsako traja 90 minut. V skupini je okoli 8 udeležencev. Vsak udeleženec ima tekom delavnice tudi možnost 15-minutnega individualnega razgovora z izvajalcem delavnice. Na delavnico vas lahko napoti vaš osebni zdravnik, referenčna ambulanta ali psihiater.

 

Delavnice so brezplačne. Izvajata jih psihologinji Mojca Ferlič Golob in Barbara Fidler ter dipl. m. s. Katja Vide Zakošek.

Za več informacij lahko pokličete na tel. 041-849-091 ali pišete na elektronski barbara.fidler@zd-smarje.si

 

Pripravila: Mojca Ferlič Golob, univ. dipl. psih.

 

 

 

 

 

 

 

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje