Predstavitev zavoda

Predstavitev zavoda

Javni zavod ZD Šmarje pri Jelšah je organizacija, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, ki ga je izdala Občina Šmarje pri Jelšah, ki je s tem pridobila ustanoviteljske dolžnosti.
Zaradi razdelitve občine Šmarje pri Jelšah na 6 novih občin, so le te sprejele po delitveni bilanci nove odloke o ustanoviteljstvu ZD in sicer občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Ur.l.RS št. 25/2002) opravlja Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah naslednje dejavnosti:

Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična ambulantna izvenbolnišnična dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
Druga splošna tajniška dela
Druge poslovne dejavnosti.

Nagovor direktorice
Pacienti so prva skrb Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah in to pomeni zavezo Zavoda, da je usmerjen v ljudi, tako tistih, ki prihajajo po opravljeno storitev, kot usmerjenost k zaposlenim v Zavodu ter neprenehoma usmerjenost v širše okolje.
V mislih imam kvalitetno izvajanje storitev za cca 32000 prebivalcev vseh 6 občin ustanoviteljic, sodelovanje z vsemi udeleženci, ustrezno komunikacijo in visok nivo ponujenih storitev.
Javni zavod Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah ima s svojimi zaposlenimi izjemno pomembno vlogo v življenju prebivalcev naših občin in zavezo izpolnjevati svoje poslanstvo, biti na voljo ljudem 24 ur na dan za zagotovitev tistega, kar je v življenju najpomembnejšega za delovanje človeka in to je zdravje posameznika.
V ta namen smo oblikovali VIZIJO ZAVODA, ki je temelj organizacije:
  • - Maksimalno zagotavljanje kakovostnih storitev za paciente;
  • - Maksimalno načelo spoštovanja posameznika, zaposlenega v Zavodu, profesionalne in korektne odnose ter doseganje velike ravni ugleda javnega zavoda v javnosti;
  • - Maksimalno usmerjenost v širše okolje in sodelovanje na programih, ki bodo prinašali v naše okolje novosti in izboljšanje ravni življenjskega sloga ljudi v naših 6 občin.
V namen Vam približati informacije o delovanju zavoda, pripravljamo prenovo spletne strani zavoda. Ob prenovi želimo zagotoviti aktualne informacije, ki so za vas pomembne in vam približati delovanje zavoda.
Razvoj zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah bo vedno temeljil na zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitvah, na krepitvi zaupanja med zaposlenimi in uporabniki zdravstvenih storitev ter v ustvarjanje prijaznega okolja za zaposlene in obiskovalce.
Prijazno vas pozdravljam,
Jasna Žerak, mag.posl.ved direktorica
Poslanstvo zavoda

Postati želimo zdravstvena ustanova na primarni, osnovno - zdravstveni ravni v širši regiji, prepoznavna po kakovostnih zdravstvenih storitvah.

Definicija
Organogram

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje