Predstavitev zavoda

Predstavitev zavoda

Javni zavod ZD Šmarje pri Jelšah je organizacija, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, ki ga je izdala Občina Šmarje pri Jelšah, ki je s tem pridobila ustanoviteljske dolžnosti.
Zaradi razdelitve občine Šmarje pri Jelšah na 6 novih občin, so le te sprejele po delitveni bilanci nove odloke o ustanoviteljstvu ZD in sicer občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Kozje.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Ur.l.RS št. 25/2002) opravlja Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah naslednje dejavnosti:

Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Specialistična ambulantna izvenbolnišnična dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
Druga splošna tajniška dela
Druge poslovne dejavnosti.

Nagovor v. d. direktorja

Zaposleni v Javnem zavodu Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah si prizadevamo za zagotavljanje strokovne in kakovostne obravnave pacientov na območju vseh šestih občin ustanoviteljic. Nenehen razvoj stroke in napredna tehnologija nam pomagajo pri izvajanju celovite zdravstvene oskrbe in zadovoljstva pacientov.

Vizija in poslanstvo zdravstvenega doma:

      • ohraniti želimo ugled zavoda, zaupanje, spoštovanje, sodelovanje v okolju, varovanje osebnosti in različnosti pacientov;
      • za paciente želimo doseči preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja v skladu s pacientovimi pravicami in potrebami zakonodaje;
      • za zaposlene želimo zagotoviti varno delovno okolje, zadovoljstvo ter strokovno in osebnostno rast. 

mag. Natalija Klun, v. d. direktorja
 
Poslanstvo zavoda

Postati želimo zdravstvena ustanova na primarni, osnovno - zdravstveni ravni v širši regiji, prepoznavna po kakovostnih zdravstvenih storitvah.

Definicija
Organigram

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Vizija zavoda


Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje