Organogram

Organogram

Temeljna organizacijska struktura zavoda je določena v Statutu Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, opredelitev nižjih organizacijskih enot in sicer služb oziroma delovnih enot pa s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest. V skladu z organizacijsko strukturo zavoda, zdravstveni del dejavnosti opravljajo 4 temeljne organizacijske enote, nezdravstveni del pa ena. 

 

Zdravstveni del dejavnosti tako opravljajo: 1. OE Splošna in družinska medicina, 2. OE Dispanzerska in specialistična dejavnost, 3. OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba, 4. OE Zobozdravstveno varstvo.

 

V okviru OE Splošna in družinska medicina so v skladu s potrebami vzpostavljene naslednje službe:

- Služba splošne in družinske medicine

- Patronažna služba in nega na domu

- Fizioterapija in MO služba 

- Laboratorijska diagnostika

 

V okviru OE Nujna medicinska pomoč in dežurna služba deluje Reševalna služba. Nezdravstveni del dejavnosti opravlja OE Uprava.

 

 Legenda:

- OE U: Organizacijska enota Uprava

- OE SDM: Organizacijska enota Splošne in družinske medicine

- OE DSD: Organizacijska enota Dispanzerske in specialistične dejavnosti

- OE ZV: Organizacijska enota Zobozdravstveno varstvo

- OE NMP: Organizacijska enota Nujna medicinska pomoč in dežurna služba

- Služba SDM: Služba splošne in družinske medicine

- DE ZSA: Delovna enota zdravniki splošnih ambulant

- DE SSA: Delovna enota sestre splošnih ambulant

 

 OE, določena s statutom

 Služba, določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizacij delovnih mest

Splošno iskanje

Iskanje zdravnikov

Napredno iskanje V spustnem seznamu izberite lokacijo ali dejavnost ali oboje skupaj in kliknite Išči

Čakalne dobe
Prepoznaj nasilje